Hızlı ve Kesin Çözüm İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

+90 540 534 06 34

İletişime Geçmek için Formu Doldurun.

  ISO Belgesi Nedir? İSO Belgesi Nasıl Alınır?

  İşletmeler sundukları ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini standardize etme amacı ile bazı belgeler almalıdır. Bu belgeler, hem geniş bir müşteri potansiyelini doğurmakta hem de işletmenin iç süreçlerinin daha nitelikli sürdürülmesini sağlamaktadır. ISO belgesi ise bu belgelerin en önemlileri arasında yer almaktadır.

  ISO belgesi nedir? ‘International Organization for Standardization’ sözcüklerinin baş harflerinden gelen ISO, ‘Uluslararası Standart Organizasyonu’ anlamına gelmektedir.

  Bu organizasyona göre standardizasyon; belirli bir faaliyet ya da hizmet ile ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

  Toplumundaki kalite arayışı ve ekonomiklik isteğinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir.

  ISO belgesi aşağıdaki kavramlara önem verir:

  • Ekonomik, sosyal amaçlı ya da bilimsel fark etmeksizin bir çalışma yapılması esastır.

   Bu çalışma hem hizmet veren hem de hizmet alan gibi tüm tarafların ekonomik ve toplumsal faydasını gözetir.

  • ISO belgesi standartları belli kurallar koyar ve bu kuralları uygular.

  Tüm ilgililer kural koyma ve bu kuralları uygulama hususlarında katlıda bulunur ve iş birliği içinde hareket eder.

  • Standardize etme eylemi genel olarak üretime konu olan mal ve hizmetlerde aranacak özellikleri ortaya koymaktadır. Ancak bazı durumlarda yönetim ya da hukuk gibi alanlara da kullanılabilmektedir.

  Ekonomik ve sosyal amaca sahip her kuruluş ISO belgesi almaya aday olabilir.

  Herhangi bir kuruluşun ISO belgesi nasıl alınır sorusuna cevap ararken standart oluşumunda gerçekleşmesi gereken koşulları bilmesi beklenir.

  Bu koşullar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Benzeri ortaya konulacak bir nesne tipini tanımlamak, nesnel bir standardın oluşturulması için nitelikleri ve kritik değerleri belirlemek,

  • Süreç standardının oluşturulması için aşamaları ve yöntemleri sıralamak,

  • Olası değer ve süreç sapmalarının sınırlarını belirlemek.

  Yukarıda bahsi geçen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacak standart yöntemler tanımlamak

  ISO belgesi standartları yalnızca bugünün şartlarını belirlemez, aynı zamanda geleceğin gelişme imkânlarını da göz önünde bulundurur ve gelişmelere ayak uydurur.

  Kısaca ISO standartları, üretim, ölçme ve deney konularında bir olmak anlamını taşımaktadır. Bu birlikteliği yakalayabilen işletmeler ISO belgesi almaya hak kazanabilirler.

  ISO belgesini kimler almalı konusu ise ayrıca değerlendirilmelidir. İşletmeler bu süreçte profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirler.

  Bu süreçte, biz de SUALP Danışmanlık olarak, danışanlarımıza hangi belgelere ihtiyaç duyabilecekleri konusunda rehberlik etmekte ve belge alma sürecinde firmalarımızı her konuda desteklemekteyiz.

  ISO Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

  ISO belgesi, işletmelerin kalitesini artırmak adına almak istedikleri bir belgedir. Bu belge ile işletmelerin hizmet ya da mallarının belli bir kalitede olduğu uluslararası bir kuruluş tarafından tanınmış olur.

  Peki, bu belgenin işlevi nedir?

  • ISO belgesi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen standartlara işletmenizin uygunluğu gösteren bir sertifikadır.
  • ISO, dünya çapında kabul gören standartları geliştiren bağımsız, uluslararası bir kuruluştur. ISO belgeleri, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlar.
  • ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) gibi çeşitli standartlar bulunmaktadır.

  ISO Belgesi Almak İçin İzlenmesi Gereken Aşamalar

  • Standart Seçimi
   ISO standartları pek çok ürüne, hizmete ve sektöre göre çeşitlenmiş ve isimlendirilmiştir. Siz de öncelikle işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun ISO standardını seçmelisiniz. Bu, işletmenizin faaliyet alanına, sektöre ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir.
  • Ön Hazırlık 

  Seçilen standarda uygun olarak işletmenizin mevcut süreçlerini gözden geçirmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalısınız. Bu aşama, mevcut durumun analizi ve gerektiğinde iyileştirme planlarının hazırlanmasını içerir.

  • Eğitim ve Farkındalık
   İlgili personelin, seçilen ISO standardı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi önemlidir. Bilinçlendirme çalışmaları, standartların gerekliliklerinin doğru anlaşılması ve uygulanması için elzemdir.
  • Dokümantasyon 
   ISO standartlarına uygun olarak gerekli dokümantasyonun hazırlanması gerekmektedir. Bu hazırlık, politikalar, prosedürler, talimatlar ve kayıtlar gibi dokümanları içerir.
  • Uygulama ve Operasyon
   Hazırlanan dokümantasyonun işletme faaliyetlerine entegre edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte, sürekli iyileştirme ve standarda tam uyum için çalışmalar yapılmalıdır.
  • İç Denetim
   ISO belgesi standardının gerekliliklerine uygunluğun değerlendirilmesi için iç denetimler yapılmalıdır. Bu denetimler, eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi için bir fırsattır.
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
   İç denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
  • Sertifikasyon Denetimi
   Bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından bir denetim yapılır. Bu denetimde, işletmenin ISO standardına uygunluğu değerlendirilir. Eğer işletme gereklilikleri karşılıyorsa ISO belgesi verilir.
  • Sertifikanın Sürdürülmesi
   ISO belgesi alındıktan sonra, standarda uyumun sürekli olarak sağlanması ve iyileştirilmesi gerekir. Bu, periyodik iç denetimler ve sertifikasyon kuruluşunun yapacağı gözetim denetimleri ile sağlanır.

   

  ISO belgesi almak, bir işletmenin kalite ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini yükseltmek, pazar erişimini genişletmek ve rekabet avantajı sağlamak açısından önemlidir. Ancak, bu süreç zaman alıcı ve maliyetli olabilir, bu yüzden iyi bir planlama ve yönetim gerektirir.

  Toparlamak gerekirse; ISO belgesi, işletmelerin işlerini belli bir kalitede yaptıklarını doğrulayan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

  İşletmeler bu belgeyi almak ve belgeye sahip olmayı sürdürebilmek için belli denetimlere tabi tutulur ve bu belgelendirme işlemi ile işletmelerin ürün ve hizmetlerinde belirli kalite standartlarına uymasının sağlanması hedeflenir.

  ISO Belgeleri Çeşitleri Nelerdir? ​

  ISO belgesi çeşitleri pek çok sektöre ve hizmet türüne yönelik alınabilir.

  ISO belgeleri türleri ve kapsadıkları konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  ISO 9001: Kalite yönetimi

  ISO 14001: Çevre yönetimi

  ISO 22000: Gıda güvenliği

  ISO 27001: Bilgi güvenliği

  ISO 13485: Tıbbi cihazlar

  ISO 50001: Enerji yönetimi

  ISO 10002: Müşteri yönetimi

  ISO 45001: İş güvenliği

  İşletmeniz ile ilgili hangi ISO belgelerinin uygun olduğu hakkında şüpheye düşüyorsanız, bu konuda yetkin bir firmadan danışmanlık almanız önerilir.

  ISO Belgeleri Nasıl ve Nereden Alınır?

  ISO belgesi nasıl alınır? Gerekli koşullar sağlandıktan sonra akredite bir belgelendirme firmasına başvurarak işletmeniz için en uygun belgeleri alabilirsiniz. Bu süreçte Türkiye’deki bir firma ile çalışabilir ya da yurt dışında ISO tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir firmaya yönelebilirsiniz.

  Başvuru işlemlerinin yapılmasının sonrasında denetleme sürecine geçilir. Bu süreçte belgelendirmeyi gerçekleştirecek firma gerekli standartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. İlgili belge için gerekli standartları karşılayan işletme ISO belgesi almaya hak kazanır.

  ISO Belgeleri Nasıl Alınır?

  ISO belgeleri, işletmelerin belirli standartlarda üretim, yönetim ve hizmet kalitesine ulaştığını gösteren belgelerdir.

  ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu), dünya çapında kabul görmüş standartları belirleyen bir kuruluştur.

  ISO belgesi almak için izlenmesi gereken genel bir süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  -Hangi belgelerin işletmeniz için uygun olduğuna karar vermek,
  -İlgili belgeler hakkında bilgi toplamak,
  -ISO belgesi veren akredite firmalardan fiyat teklifi almak,
  -Fiyat tekliflerini değerlendirilmesi sonucunda karara ulaşmak,
  -Akredite firmaya başvurarak denetleme sürecini başlatmak,

  Bu süreç ilk defa ISO belgesi alacak işletmeler için zorlayıcı olabilir.

  Bu nedenle SUALP Danışmanlık gibi bu işte yetkin ve tecrübeli firmaların desteğini almak akıllıca olabilir.

  ISO Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  İşletmeniz için ISO belgesi alırken bazı evrakları hazırlamanız gerekmektedir.
   
  Bu evraklar aşağıdaki gibi listelenebilir:

  -Vergi Levhası,
  -Ticaret Sicil Gazetesi,
  -Faaliyet Belgesi,
  -İmza Sirküsü,
  -Resmi Çalışan Listesi,
  -Üretim İzni,
  -Kapasite Raporu

  Belgeleme süresince ilgili firma sizden daha fazla evrak isteyebilir ya da zaman içerisinde bu alanda gerekli evraklar konusunda değişiklikler gerçekleşebilir.

  ISO belgesi fiyatları da göz önüne alındığında bu süreci daha rahat geçirmek adına bir danışman firma ile ilerlemek akıllıca olabilir.

  ISO Belgesi Almak Neden Önemlidir?

  ISO belgesi almak, bir işletme için oldukça önemlidir. İşletmeler bu belge ile pek çok açıdan daha verimli hale gelmektedir.

  ISO belgelerinin bir işletmeye kattığı artılar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  a.) İşletmenin hizmet ve ürün kalitesini artar.

  b.) İşletmenin verimliliğini artar.

  c.) Müşteri memnuniyetini yükselir.

  d.) İşletmenin pazar erişimini genişler.

  e.) İşletmenin rekabet avantajı sağlanır.

   

  ISO Belgesi Alırken Belgelendirme Danışmanlığı Hizmeti

  İşletmeler için ürün ya da hizmetlerini kaliteli bir biçimde müşterilere sunmaları oldukça önemlidir. Firmanızın sunduğu kaliteyi belgelemek için ISO belgesi almak ve bu süreci de daha basit ve kolay bir hale getirmek için belgelendirme danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Belgelendirme danışmanlığı konusunda bizi tercih edebilirsiniz.  

  ISO Belgesi Fiyatları:

  ISO belgesi fiyatları, seçilen standartlara ve akreditasyon türüne göre değişiklik göstermektedir. Akreditasyonlar hem Türkiye’deki ISO tarafından yetkilendirilmiş firmalar üzerinden hem de yurt dışındaki yetkili firmalar üzerinden yapılabilmektedir.

  ISO belgesi fiyatları, Türkiye’de yurt dışındaki akredite merkezlerine göre daha pahalıdır. Örneğin, Yurt dışı akreditasyonu ile ISO 9001 belgesi 1500 TL’den başlarken, Türkak akreditasyonu ile başlangıç fiyatı 3500 TL’dir.

  Güncel ISO Belgesi Fiyatları

  Aşağıdaki tabloda en güncel haliyle ISO belgesi fiyatları görülmektedir. Daha detaylı bilgilendirme için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

  **Başlangıç fiyatlar temel alınmıştır.

  ISO Belgesi Türü

  Yurt Dışı Akreditasyon Fiyatları

  Türkak Akreditasyon Fiyatları

  ISO 9001

  1500 TL

  3500 TL

  ISO 9001 + ISO 14001

  2750 TL

  6500 TL

  ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 22000

  4000 TL

  9000 TL

  TÜRKAK IAS AKREDİTELİ ISO BELGELERİ FİYATLARI

  ISO belgesi almak isteyen bir şirketin bu süreçte karşılaşabileceği maliyetler, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında şirketin büyüklüğü, hizmet verdiği sektör, mevcut süreçlerinin ISO standartlarına ne kadar uygun olduğu ve belgeyi almak için gereken danışmanlık hizmetlerinin kapsamı bulunmaktadır. En doğru fiyat için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Öncelikle, ISO belgesi almak için başvuran şirketlerin bir ön değerlendirme veya iç denetim sürecinden geçmesi gerekir. Bu aşama, şirketin mevcut durumunu analiz eder ve ISO standartlarına ne kadar uygun olduğunu belirler.

  Bu değerlendirme, genellikle bir danışmanlık firması aracılığıyla yapılır ve maliyeti, danışmanlık firmasının uzmanlığına ve değerlendirme sürecinin detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

  Belge Sürecinin Önemi ve İletişim Bilgileri

  ISO belgesi alma süreci, işletmelerin uluslararası standartlara uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefler. Bu süreçte doğru bilgi ve destek almak, işletmelerin hem maliyetten tasarruf etmesine hem de süreci hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına olanak tanır. Belgelendirme ve genel hizmet şartları hakkında daha fazla bilgi almak için belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmek önemlidir.

  ISO belgesi, küresel piyasalarda işletmeler için güvenilir bir standart sağlar ve bu belgelerin alımında doğru kararlar verilmesi işletmelerin başarısını doğrudan etkileyebilir. Fiyatlar ve belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgi almak ve özel taleplerinizi iletmek için belgelendirme kuruluşlarıyla direkt iletişime geçmeniz önerilir.

  Belgelendirme ve Sistem Kurulumu Başvuru Evrakları Nelerdir?

  ISO belgesi almak için ihtiyaç duyulan resmi evraklar:
  -Vergi Levhası
  -Ticaret Sicil Gazetesi
  -Son Aya Ait SGK Dökümü

  -ISO 22000 Başvuruları İçin İşletme Kayıt Onay Belgesi

  ISO Belgesi Almak için Gereken Bilgiler

  -Firmanın kalite belgelerinde yer alacak kapsam,
  -Firma personel listesi,
  -Birimler ve ilgili kişilerin bilgileri,
  -Kalite yönetim temsilcisi bilgileri,
  -Firmada bulunan makine ekipman ve parkur listesi,
  -Firma logosu,
  -Firmada gerçekleşen iş akışının bir paragraf olarak tanımlanması,

   

  Bunların bilgi olarak tarafımıza ulaştırılması, firma için belgelendirme aşamasında daha hızlı sonuç almamıza yardımcı olacak.

  Belge Sürecinin Önemi ve İletişim Bilgileri

  ISO belgelendirme süreci, işletmelerin uluslararası standartlara uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu süreçte doğru bilgi ve destek almak, işletmelerin hem maliyetten tasarruf etmesine hem de süreci hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına olanak tanır. Belgelendirme ve genel hizmet şartları hakkında daha fazla bilgi almak için belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmek önemlidir.

  ISO belgeleri, küresel piyasalarda işletmeler için güvenilir bir standart sağlar ve bu belgelerin alımında doğru kararlar verilmesi işletmelerin başarısını doğrudan etkileyebilir. Fiyatlar ve belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgi almak ve özel taleplerinizi iletmek için belgelendirme kuruluşlarıyla direkt iletişime geçilmesi önerilir.

  BELGELENDİRME VE SİSTEM KURULUMU BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

  • RESMİ EVRAK
   Vergi LEVHASI.
   TİCARET SİCİL GAZETESİ.
   İMZA SİRKÜSÜ.
   SON AYA AİT SGK DÖKÜMÜ.
   ISO 22000 BAŞVURULARI İÇİN İŞLETME KAYIT ONAY BELGESİ.
  • GEREKEN BİLGİLER
   FİRMANIN KALİTE BELGELERİNDE YER ALACAK KAPSAM.
   FİRMA PERSONEL LİSTESİ. BİRİMLER VE İLGİLİ KİŞİLERİN İSİM SOYİSİMLERİ.
   KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ İSİM SOYİSİM.
   FİRMADA BULUNAN MAKİNA EKİPMAN VE PARKURLARIN LİSTESİ.
   FİRMA LOGOSU.
   FİRMADA GERÇEKLEŞEN İŞ AKIŞININ BİR PARAGRAF OLARAK TANIMLANMASI
  Open chat
  Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?